કેન્દ્રીય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હજુ પણ 6,000 થી વધુ જગ્યાઓ ખાલી, 13,371 ભરાઈ છે: સરકાર

Jignesh Bhai
1 Min Read

સરકારે સોમવારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે મિશન સંચાલિત ભરતી અભિયાન હેઠળ માત્ર 10 મહિનામાં કેન્દ્રીય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કુલ 13,371 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે. શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને લોકસભામાં એ રાજાના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આ માહિતી આપી હતી. સભ્યએ પૂછ્યું કે શું એ હકીકત છે કે કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓમાં ફેકલ્ટીની ભરતી મિશન મોડમાં કરવામાં આવી છે જ્યારે શિક્ષકોની 6,000 થી વધુ જગ્યાઓ હજુ પણ ખાલી છે.

શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે મંત્રાલયે તમામ કેન્દ્રીય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને આરક્ષિત કેટેગરીની પોસ્ટ્સ માટે વિશેષ ડ્રાઇવ હાથ ધરીને ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

“3 ઓગસ્ટ, 2023 સુધીમાં, મિશન મોડ ભરતી અભિયાન હેઠળ માત્ર 10 મહિનામાં કેન્દ્રીય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કુલ 13,371 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે,” તેમણે કહ્યું.

પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (HEIs) એ સંસદના સંબંધિત કેન્દ્રીય અધિનિયમો હેઠળ સ્થપાયેલી વૈધાનિક સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ છે અને તેના હેઠળ બનેલા અધિનિયમો, વટહુકમો, નિયમોની જોગવાઈઓ દ્વારા સંચાલિત થાય છે.

“ખાલી જગ્યાઓનું સર્જન અને તેને ભરવા એ સતત પ્રક્રિયા છે,” મંત્રીએ કહ્યું.

તેમણે કહ્યું કે નિવૃત્તિ, રાજીનામું અને વિદ્યાર્થીઓની વધતી સંખ્યાને કારણે વધારાની જરૂરિયાતોને કારણે ખાલી જગ્યાઓ ઊભી થાય છે.

Share This Article